הנתינה

דף הבית >> הנתינה

הנתינה / ג'ובראן חליל ג'ובראן

 

אתה נותן אך מעט, עת תיתן מרכושך,

רק עת תיתן מעצמך זוהי נתינת אמת.

כי מה הם קניינייך אם לא דברים אשר תשמור

מפחד שמא תזקק להם מחר?

והמחר, מה יצפון בחובו לכלב מתחכם

הקובר עצמות בחולות נודדים

בדרכו אחר עולי הרגל אל עיר קדשם?

ומהו הפחד מפני הזקקות, אם לא ההזדקקות עצמה?

והפחד מפני הצמא, שעה שבארך מלאה ושופעת,

מהו אם לא צמא שלא ישבר לעולם?

יש הנותנים מעט מן הרב אשר להם ובכבוד חפצם

ורצונם המוסתר מכתים את נתינתם;

ויש הנותנים את כל המעט אשר להם –

הם המאמינים בחיים, הם מלח הארץ וטנאם מלאה תמיד;

יש הנותנים בשמחה, והשמחה שכרם;

ויש הנותנים בכאב ובצער ואלה מנת חלקם;

יש הנותנים בלא צער ובלא שמחה-

כשם שההדס בחיק העמק שופע ובשמו בכל-

מהם דובר אלוה

ובעיניהם שופע חיוכו על פני עולם.

טוב לתת למבקש

אך מוטב לתת ללא בקשה, מתוך הבנה.

רחבי הלב המחפשים את המקבל –

שמחתם בחפשם רבה משמחת הנתינה.

כל אשר לך ינתן באחד הימים

על כן תן עכשיו ולך תהיה הנתינה, לא ליורשיך.

תדיר תאמר –אתן רק לראויים,

ראה תחילה שתהיה אתה ראוי לתת ולהיות כלי לנותן,

כי החיים הם הנותנים לחיים,

ואילו אתה הרואה עצמך כנותן, אינך אלא עד.

ואתם המקבלים, וכולכם מקבלים הנכם,

אל תכבירו תודתכם פן תכבידו עליכם ועל הנותן.

התעלו יחד עם הנותן ונתינתו מעל כנפי נשים,

כי רוב הרעפת תודה –כפירה בחסדו

של זה אשר אדמת החירות היא לו אם והאלוהים אביו.

 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים