יום הולדת לקונפוציוס במקדש בצינה טאון

דף הבית >> יום הולדת לקונפוציוס במקדש בצינה טאון

יום הולדת לקונפיוציוס - בסינגפור במקדש בצ'ינה טאון 
(Birth Of Confucious (Kong ZI Dan


קונפיוציוס הוא מגדולי הפילוסופים של סין ובעל השפעה מכרעת על תרבותה. הוא נולד בחודש השמיני למערכת הירחית בשנת 479 לפנה"ס.

השנה נופל יום ההולדת ב- 9/10 והוא נחגג במקדש היפה ברחוב טלוק אייר  
Thian Hock Keng Temple.

תורתו של קונפוציוס עוברת על הגבול שבין דת לבין משנה פילוסופית. הקונפוציאניזם עוסק בשאלות תאולוגיות כגון קיומם של חיים לאחר המוות, אך הוא אינו עוסק בטקסים, ואין לו אנשי דת.

קונפוציוס שם דגש על חשיבה ולמידה עצמאית של תלמידיו, ולא על טקסים או חוקים קבועים.

אתיקה

מבחינה מוסרית הדגיש קונפוציוס את עדיפותה של דוגמה האישית על פני מערכות חוקים מוגדרות ומוכתבות. לרוב, קונפוציוס מעביר את מסריו באמצעות משלים וכפלי משמעויות, ולא באמצעות חוקים מוגדרים. על כן, את דבריו יש להבין בהקשרם המקורי, ולא לפרשם כלשונם. התורה הקונפוציאנית אינה מדברת על דבקות בערכים מופשטים, אלא דבקות בדמותו של קונפוציוס, וניסיון לחקותה.

משפט ידוע שלו הוא "כלל הזהב" הידוע - ואהבת לרעך כמוך. קונפוציוס שם דגש רב על התייחסות הוגנת והדדית בין אנשים ועל משפטים כגון "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך". יחד עם זאת, קונפוציוס תמך בעזרה למשפחה ולידידים לפני עזרה לזרים ולקהילה.

קונפוציוס הדגיש את היושר, הידע והרצון הטוב כמפתח לפעולה נכונה. פעולה היא טובה רק אם היא נובעת מרצון טוב ואמיתי, שנובע מידע. לימוד וצבירת ידע חשובים, על פי קונפוציוס, גם למען התפתחות והעשרה אישית. 
לייבסיטי - בניית אתרים